Apliko për punë

Përmes portalit punenegreqi.gr ju mund të aplikoni FALAS për punë sezonale në Greqi. Aplikimi juaj mbasi kontrollohet , seleksionohet sipas zonës që jeni të interesuar për punë dhe listat dërgohen tek punëdhënësit të cilët komunikojnë me ne për vazhdimin e proçedurës. Përzgjedhjen e punëtorëve e bëjnë punëdhënësit dhe jo portali.

Lexoni këtu hapat që ndiqen nga përzgjedhja deri në ardhjen në Greqi https://www.punenegreqi.gr/nga-pergjidhja-deri-ne-ardhjen-ne-greqi/

Për tu regjistruar duhet të plotësoni formularin e mëposhtëm

Plotësoni të dhënat tuaja saktë. Nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për mospatjen e të dhënave të sakta

Emri Mbiemri *

Numri i telefonit në Shqipëri *

Email (Nëse përdorni)

Qyteti ku jetoni në Shqipëri* Në bazë të rrethit

Keni Punuar ndonjëherë punë sezonale në Greqi
POJO

Nëse po ku keni punuar*

Keni eksperience pune në buqësi
POJO

Nëse keni shënoni frutikulturën

*Të dhënat tuaja personale nuk do përdoren për asgjë arsye tjetër përveç dorëzimit tek punëdhënësit. Me plotësimin e formës pranoni që të dhënat tuaja të dërgohen tek punëdhënësi.