Apliko për punë

Përmes portalit punenegreqi.gr ju mund të aplikoni FALAS për tu punësuar në Greqi. Mbasi të kontrollohet aplikimi juaj, një bashkpuntor i zyrës sonë do ju telefonoj për proçedurat e mëtejshme.

Për tu regjistruar duhet të plotësoni formularin e mëposhtëm

Plotësoni të dhënat tuaja saktë. Nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për mospatjen e të dhënave të sakta

Emri Mbiemri *

Mosha që keni? (Shkruani moshën tuaj)

Numri i telefonit *

Emaili juaj

Shteti ku jetoni (Greqi apo Shqipëri)

Qyteti ku jetoni *

Keni leje qëndrimi në Greqi?

Nese keni leje qëndrimi, çfar lloj leje dispononi?

Për çfar lloj pune interesoheni?

Cili është profesioni që interesoheni të punoni?

Cili është profesioni juaj? (Nësë nuk keni profesion mos shënoni asgjë)

Cili është niveli i njohjes që keni të gjuhës greke?

Cili është niveli i njohjes që keni të gjuhës angleze?